-

Politik är allt – det kan vara hur den lokala busslinjen ska gå eller hur FN:s Agenda 2030 ska implementeras i alla beslut som går genom våra parlamentariska församlingar. Det är skönheten med politik, att det är allt från det lilla mjuka frågorna till de stora komplicerade frågorna.

Mitt namn är Kenny Hansson och denna hemsidan är till för att ge klarhet i min syn på olika frågor inom alla områden som diskuteras kring middagsborden runt om i Sverige. I valet 2018 gavs jag förtroendet av kommuninvånarna i Hässleholm som resulterade att jag blev ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Hässleholms kommun. Som 24-åring är jag den yngsta nämndsordförande Hässleholm någonsin har haft, men min politiska erfarenhet har redan 10 år på nacken.

Mitt politiska engagemang grundar sig i vardagsproblemen och hur vi, med hjälp av våra tankar och idéer, kan påverka samhället vi lever i. Allt från vart en lyktstolpe ska stå, hur mycket kollektivtrafiken ska kosta eller försvarets budgetanslag är politiska frågor som påverkar dig direkt på individnivå. Jag vill vara med och göra Hässleholm, Skåne och Sverige till en bättre plats att leva och vistas på.

Det finns många viktiga och stora utmaningar som vi står inför under de kommande åren, men det finns två frågor som jag tycker är viktigare än någonting annat – Trygghet och Infrastruktur. Är du intresserad av vad jag tycker inom trygghets- och infrastrukturområdena eller inom andra aktuella politiska frågor så hittar du mina åsikter här.

/Kenny Hansson