I september är den val till kommun, region och riksdag. När det väl är dags att gå till valurnorna så kommer n ha möjligheten att sätta ett kryss vid mitt namn i alla tre valen, dvs till Hässleholms kommunfullmäktige, till regionfullmäktige i Skåne och till Riksdagen för Norra och Östra Skåne. Denna hemsida har under mandatperioden som gått varit en plattform för mina tankar, ocfentliga ställningstagande och för att sprida information vad jag har drivit för politiska frågor i våra olika församlingar. Nu är det dags för en uppdatering, en uppdatering för attt du ska få det lättare att veta vad jag tycker, vad jag vill göra, vem jag vill göra det med och hur det ska genomföras. Politik ska vara transparent, lokalt och verklighetsförankrat. Ett kryss bredvid mitt namn den 9 september garanterar detta!