Igår kväll så hade Moderaterna i Hässleholms kommun nomineringsstämma där valsedeln till kommunfullmäktige skulle fastställas. Under hösten 2017 har en nomineringskommitté arbetat med ett förslag till lista som igår skulle prövas av medlemmarna. När stämman var över stod det klart att medlemmarna ville att jag skulle flyttas upp 2 placeringar på listan och fastställa mitt namn som partiets 4:e namn på valsedeln till kommunfullmäktigevalet i september. Det är en oerhörd ära att få representera Moderaterna på denna plats och medlemmarnas förtroende värmer något enormt. Stort tack!

Samma kväll så avhölls kretsårsmöte för Moderaterna i Hässleholms kommun. Under verksamhetsåret 2017/2018 har jag varit kretsordförande och årsmötet beslutade, enhälligt i enlighet med valberedningens förslag, att ge mig förnyat förtroende som kretsordförande öven under kommande år. Även detta uppdrag är en stor ära att få inneha och jag är stolt över att årsmötet enhälligt valde att välja om mig. Efter gårdagens energiboost är jag enormt taggad för valrörelsen som kommer!

Den 9 september kommer ni alltså kunna kryssa mig:

  • Till Hässleholms kommunfullmäktige på plats 4 på Moderaternas ordinarielista eller plats 6 på Moderaternas ungdomslista
  • Till Regionfullmäktige i Skåne på plats 2 på Moderaternas ungdomslista
  • Till Riksdagen för Skånes Norra och Östra valkrets på plats 9

Med hopp om ditt förtroende i valet!