-

Category Archives

15 Articles

Inför utmaningsrätt i Hässleholms kommun

På kvällens kommunfullmäktige lämnade jag in en motion om att Hässleholms kommun ska införa utmaningsrätt i Hässleholms kommun där privata aktörer och personal som vill bedriva verksamheten på annat sätt ska få utmana kommunen på delar av den kommunala verksamheten. Genom att aktivt konkurrensutsätta oss själva kan vi säkerställa att kvalitén och nöjdheten på det som genomförs på kommuninvånarnas bekostnad ökar. Vi som kommun måste inse att vi kanske inte är de som kan genomföra allt vi gör så kostnadseffektivt och så bra som det är möjligt, och då vi förvaltar kommuninvånarnas pengar måste vi få ut så mycket för varje skattekrona som möjligt.

 

Med utmaningsrätt ökar kommuninvånarens valfrihet, vi får mer transparens av den kommunala verksamheten och vi kan få ut mer av våra skattemedel. Varför lägger jag då förslaget som en motion och inte driver igenom ärendet eftersom vi i Alliansen sitter med ordförandeklubborna? Jo då det är en så viktig fråga så det är kommunfullmäktige som bör ta beslutet samt att de rödgröna aktivt motarbeta alla förslag som innebär att någon annan kan bedriva vår verksamhet. I kommunfullmäktige har de rödgröna och framförallt inte Socialdemokraterna majoritet, något som de tyvärr har i styrelser och nämnder. Det är av största vikt att kommuninvånarna får ut vad de förtjänar av de kronor som de lägger på vårt gemensamma.

Läs motionen här.

#4 Kenny Hansson till kommunfullmäktige i Hässleholms kommun

Igår kväll så hade Moderaterna i Hässleholms kommun nomineringsstämma där valsedeln till kommunfullmäktige skulle fastställas. Under hösten 2017 har en nomineringskommitté arbetat med ett förslag till lista som igår skulle prövas av medlemmarna. När stämman var över stod det klart att medlemmarna ville att jag skulle flyttas upp 2 placeringar på listan och fastställa mitt namn som partiets 4:e namn på valsedeln till kommunfullmäktigevalet i september. Det är en oerhörd ära att få representera Moderaterna på denna plats och medlemmarnas förtroende värmer något enormt. Stort tack!

Samma kväll så avhölls kretsårsmöte för Moderaterna i Hässleholms kommun. Under verksamhetsåret 2017/2018 har jag varit kretsordförande och årsmötet beslutade, enhälligt i enlighet med valberedningens förslag, att ge mig förnyat förtroende som kretsordförande öven under kommande år. Även detta uppdrag är en stor ära att få inneha och jag är stolt över att årsmötet enhälligt valde att välja om mig. Efter gårdagens energiboost är jag enormt taggad för valrörelsen som kommer!

Den 9 september kommer ni alltså kunna kryssa mig:

  • Till Hässleholms kommunfullmäktige på plats 4 på Moderaternas ordinarielista eller plats 6 på Moderaternas ungdomslista
  • Till Regionfullmäktige i Skåne på plats 2 på Moderaternas ungdomslista
  • Till Riksdagen för Skånes Norra och Östra valkrets på plats 9

Med hopp om ditt förtroende i valet!

Diktaturen är inte kommen Agne

Miljönämndens ordförande Agne Nilsson (C) skrev idag att diktaturen var kommen till Hässleholms kommun då Alliansen la sitt förslag till ny politisk organisation. Agne skriver även i sin insändare att budgeten som nu ligger, dvs. Alliansens, saknar miljömål för kommunen och att det kommer bli svårt att bedriva någon politik i miljönämnden med pga detta.

Jag har redan skickat iväg ett svar till Agne då det han påstår är helt verklighetsfrånvänt. Förslaget som ligger från Alliansen är att nämnderna ska göras om så att det blir jämnt antal ledamöter och fördelningen ska bli 50% till Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet, 25% till Alliansen och 25% till Sverigedemokraterna och Folkets Väl. Detta innebär att de nya nämnderna inte har en klar majoritet utan det öppnar upp för förhandlingsmöjligheter i sakfrågor mellan alla 3 block.

I Alliansens budget fanns olika prioriterade områden och mål för att kommunen ska gå framåt. En vision som stod i budgeten var att Hässleholm ska ha ett starkt varumärke. Ett starkt varumärke får kommunen bland annat genom miljöarbetet och det är något som vi kommer fortsätta arbeta med.

Mitt svar till Agne Nilsson (C) finner ni här:

Miljönämndens ordförande Agne Nilsson (C) hävdar att en ny nämndsstruktur med jämnt antal ledamöter är att likställa med diktatur. Nilssons argument är att ordförande skulle ha utslagsrösten i det fall nämnden skulle få ett lika röstningsresultat. Alliansens förslag med att göra nämnderna jämna till antalet och fördela ledamöterna 50% till S+V+MP+C, 25% Alliansen och 25% till SD+FV öppnar upp möjligheterna för samtliga partier att förhandla över blockgränserna i olika sakfrågor. Det Nilsson hävdar, att detta skulle vara som en diktatur, är för mig helt verklighetsfrånvänt då det är en mycket mer demokratisk process än dagens. Om Nilsson är rädd för att ordförandes röst ska avgöra i varje fråga så vill jag påminna honom om hur han själv har det idag. Som ordförande i miljönämnden har Nilsson majoriteten med 5 av 9 ledamöter, och behöver därmed inte försöka förhandla med några andra. Vi värnar om demokratin och vi värnar om konstruktiva samtal i sakfrågor för att föra kommunen framåt, något som syns i vårt förslag till ny politisk organisation. I alliansens budget som vann i kommunfullmäktige i november så fanns där med målet att Hässleholm ska ha ett starkt varumärke. Miljöfrågorna är oerhört viktiga när det kommer till att stärka ens varumärke, och detta kommer Alliansens nya ordförande i Byggnadsnämnden/Miljönämnden arbeta med.

Kenny Hansson (M)
Kommunfullmäktigeledamot

 

Varför ska vi lita på styret denna gången?

Låt oss gå tillbaka i tiden 2 månader. Den 28 november höll kommunfullmäktige i Hässleholm budgetförhandlingar och fastställde Alliansens budget för 2 året i rad, detta trots att Hässleholms kommun styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet i minoritet. Alliansens budgetförslag vann gehör efter votering med röstetalet 30-31 (Styrets vs. Alliansen) och medförde bland annat att omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen fick utökade budgetramar för att klara av sin verksamhet. Invånarna i Hässleholms kommun fick med Alliansens budgetförslag en skattesänkning på 10 öre och ett löfte från oss politiker att vi skulle ta ett omtag i fiberfrågan då en undersökning om privata aktörer ville sammarbeta med kommunen (något som gjorts väldigt bristfälligt av de styrande rödgröna partierna). Lena Wallentheim (S) och Mats Sturesson (C) deklarerade på sittande möte att de inte tänkte styra med Alliansens budget om den skulle vinna gehör samt att de skulle lämna sina platser till förfogande. Men vad har hänt sedan dess?

Den styrande minoriteten har sedan november vid flertalet tillfällen sagt att de ska ”lämna klubban”/”ställa sina platser till förfogande”/”avsäga sig sina förstanamn i samtliga nämnder” men de har fortfarande inte gjort något åt saken. I förra veckan (den 23 januari 2017) kallades ledamöterna av kommunfullmäktige i Hässleholm till ett extrainsatt kommunfullmäktigesammanträde för att styret skulle få ett sista försök att få igenom sin budget, genom att revidera deras senare så att den skulle efterlikna Alliansen till sådan grad att den skulle gå igenom. När det reviderade förslaget presenterades stod det klart att Styrets ambitioner att få igenom sin reviderade budget var låga. Den reviderade budgeten innehöll samma mål som den förra, snarlika siffror till förvaltningarna och skattesänkningen var bortplockad. Någon skrift om att göra om (och göra rätt) rörande fibern fanns inte med. Ytterligare en gång meddelade Wallentheim (S) och Sturesson (C) att skulle lämna sina platser om deras förslag förlorade i kommunfullmäktige. Efter 2 timmars kommunfullmäktigesammanträde blev resultatet detsamma som under sammanträdet i november, dvs. Styret förlorade med siffrorna 30-31. Ledamöterna lämnade sammanträdet frågande; Varför avgår de inte på sittande möte nu när deras budget har förlorat 2 gånger i rad? Varför håller de inte vad de ar sagt?

Alliansens företrädare hade till det extrainsatta kommunfullmäktige ett förslag över hur vi skulle lämna det låsta politiska läget i kommunen och tillsammans driva kommunen framåt. Sammanfattat var förslaget att:

  • samtliga nämnder och styrelser skulle upplösas och väljas om,
  • nämnderna görs om så att antalet ledamöter blir ett jämt antal,
  • S+C+V+MP skulle ges 50% av ledamöterna, Alliansen 25% och SD+FV 25%,
  • Alliansen tar ordförande klubban och de andra två blocken (S+C+V+MP och SD+FV) tar vars en vice ordförande post.

Förslaget som presenterades av Pär Palmgren (M) fick inte tas upp till beslut under sittande möte, utan blev skickat framåt. Alliansen lämnade in ett krav på ett extrainsatt kommunfullmäktigemöte för att ta denna frågan så fort som möjligt, men kommunfullmäktigeordförande Irene Nilsson (S) säger att det kommer ta tid innan detta tas upp igen.

Ikväll är det återigen dags för kommunfullmäktige i Hässleholms kommun, årets första ordinarie sammanträde, och det är
fortfarande S+C+V+MP som sitter med klubban. I NorraSkåne den 24 januari står det att de rödgröna kommer lämna styret men i den lokala webbtidningen Frilagt framkommer de att Styret nu kommer hålla inne med sin avskedsansökan. Detta gör mig frågande, vad är det som gör att vi ska tro på att Styret kommer lämna över klubban/ställa sina platser till förfogande någon gång? Vad är det som gör att de inte kommer fördröja processen med den nya politiska organisationen? Hur kan S+C+V+MP se sina väljare i ögon när de inte håller sitt ord överhuvudtaget? Det kommer bli intressant att se hur mycket S+C+
+MP oförmåga att inse att deras budget har fallit kommer kosta invånarna i Hässleholm?

Det är dags för att byta styre, och det behövs nu.

Budget dramatik när Styret förlorade budgetomröstningen

Idag, den 28 november, så har kommunfullmäktige i Hässleholm sammanträtt för att rösta fram en budget 2017 och strategisk plan för 2017-2020. Inför budgetfullmäktige presenterades 4 budgetar, Styrets (S+V+C+MP), Alliansens (M+L+KD), Sverigedemokraternas och Folkets väls. De två sistnämnda hade redan innan sammanträdet meddelat att om deras budget ej skulle vinna så skulle de lägga sina röster på Alliansens. Med denna vetskap öppnades sammanträdet vilket direkt medförde en politisk vändning för Hässleholms kommun. Kommunstyrelsens ordförande, Lena Wallentheim (S), och kommunalrådet Mats Sturesson (C) deklarerade att de, och resten av styret, tänkte lämna sina poster till förfogande om det var så att deras budget föll. Efter 6 timmars debatt stod det tillsist klart att Alliansens budget hade vunnit med siffrorna 31-30, vilket för Hässleholmarna betyder en skattesänkning på 10 öre, mer pengar till omsorgs- och socialförvaltningarna samt, efter Styrets egna ord, ett nytt politiskt ledarskap i Hässleholms kommun. Men vad händer nu?

15181657_10154699945683142_3522878335093778221_n

 

Som ledamot av kommunfullmäktige och Hässleholmare är jag glad att Alliansens budgetförslag gick igenom. Budgeten innehöll många bra förslag som kommer komma hela kommunen till gagn och det är en budget som på allvar tar ansvar för det ekonomiska läget i Hässleholms kommun. Med det sagt så går det bara att konstatera att politiken i Hässleholm går mot julledighet med en del frågetecken att reda ut. När kommer Lena och co. lämna över? Hur kommer nästa ledning se ut? Vilket tidsperspektiv har vi att titta på? Vilka partier är villiga att sammarbeta, politiskt eller tekniskt?

För ett tag sen meddelade jag att jag kandiderar till posten som moderaterna besitter idag, dvs. oppositionsrådsposten, en post som besitts av Moderaternas gruppledare Pär Palmgren. Jag ville då ta över posten när Pär väljer att lämna Hässleholmspolitiken. Efter dagens händelser kan ett av utfallen vara att Moderaterna kommer besitta kommunstyrelseordförande posten, och mitt besked är ikväll: Jag är villig att, om ett förtroende ges från mitt parti, leda Moderaterna som kommunstyrelsens ordförande i Hässleholms kommun. Kommunen är i behov av förändring, inte bara efter två år av Socialdemokratiskt (och vänsterpartistiskt, miljöpartistiskt och centerpartistiskt) styre utan en förändring som tar kommunen till 2000-talet på riktigt och en förnyelse för att stärka Hässleholms varumärke emot företagare och blivande Hässleholmare.

Jag vill ta över ordförandeposten

Det är mindre än 700 dagar kvar tills valet 2018. Under de två åren som Socialdemokraterna har styrt i Hässleholm tillsammans med Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet så har inte mycket hänt. Politiken som har förts och som förs nu i kommunen är obefintlig, det är inga konkreta frågor som behandlas för att förändra ditt och mitt liv. Vi i moderaterna och resterande av oppositionen måste granska oss själva när vi nu har kommit halvvägs. Vad har vi gjort för att förändra? Vilka förslag har vi lämnat in? Vad hade vi kunnat göra bättre?

För ett år sedan exakt så vann Alliansens (Moderaternas, Kristdemokraternas och Liberalernas) budget efter en heldags förhandlingar. I budgeten så fanns flertalet utredningsärenden för som skulle komma tillbaka till kommunfullmäktige, utredningsärenden som både direkt och indirekt kommer förbättra för alla invånare i Hässleholms kommun. Utöver detta så har några frågor och motioner kommit från vårt håll, men inte alls i den dignitet som behövs för att vi ska kunna säga att vi driver en aktiv oppositionspolitik. kenny-kommunfullmaktige-sep

Jag har sedan invånarna i Hässleholm gav mig förtroendet att representera dem i kommunfullmäktige lämnat in 9 stycken motioner (både enskilt och tillsammans med partikollegor) om allt från vår säkerhet på våra offentliga ytor till frågor om studentbostäder och om trafikpolitiken som förs i kommunen. Jag har känt att det är min plikt att lämna in motioner om alla olika områden för att spegla väljarnas olika intressen och hjärtefrågor, frågor som rör både unga och äldre i kommunen. Mitt mål är att fram till valet 2018 lämna in en motion, interpellation eller enkel fråga till varje kommunfullmäktige av den enkla anledningen att vi behöver belysa de frågor som minoritetsstyret väljer att förbise.

I Norra Skåne den 24 september skrev reportern Bertil Nilsson om att moderaternas gruppledare och oppositionsråd kommer att lämna sin post innan valet 2018, dock är det inte bestämt när. Pär Palmgren har i 4 år arbeta hårt i både styrande ställning och i opposition för att föra fram moderat politik och för att lyfta kommunen. När Pär väljer att lämna över facklan till någon ny så kommer jag vara där och söka förtroendet hos både partiet och hos väljarna för att lyfta facklan. Jag är beredd att ta över och fortsätta driva riktig moderat politik i vår kommun, sätta press på minoriteten som idag styr i Hässleholm för att i valet 2018 åter igen ta över facklan för hela kommunens styrning.14543509_1236739139723883_1157668313_n

Hässleholms kommun står i framtiden för många olika problem och orosmoment, men det är allt för ofta vi läser i tidningen om just dessa problem istället för att prata om allt bra vi har och allt bra som vi kan göra. Jag vill lyfta blicken från endast bekymmerna för att leta efter bra lösningar till att vända den negativa trenden kommunen följer. Det finns några stora områden som jag ser att Hässleholms kommun kan göra mycket inom, satsningar som kommer ge ringar på vattnet och ge ett positivt uppsving till alla andra verksamheter som vi bedriver. Redan nu har jag identifierat några viktiga frågor som jag kommer arbeta med om jag får förtroendet att ta över oppositionsrådsposten, frågor som berör oss alla. Budgeten,företagandet, utanförskapet, Hässleholms attraktivt och infrastrukturen måste lyftas även när vi sitter i opposition.

 

Vi har en spännande tid framför oss, innan vi vet ordet av så är det dags för val igen. Då jag tror på öppenhet är alla tanka och idéer välkomna, skicka gärna era funderingar till mig till politik@kennyhansson.se.

Tack för ert stöd!Nya_moderaterna

Digital medborgardialog

Under sommaren så har politiken i både kommun och region haft sommaruppehåll, men nu i slutet på augusti så är det åter igen dags för kommunfullmäktige i Hässleholms kommun att starta höstens möten. Sommaren har bjudit på en del ledighet för oss alla, tid att kunna spendera på annat och gett oss möjlighet att ladda batterierna inför den mörkare tiden av året som vi har framför oss. Ledigheten från de kommunala och regionala uppdragen har gett mig möjlighet att tänka, skriva motioner och kläcka idéer som jag både kommer presentera här på hemsidan och som kommer skickas in till både kommunen och regionen.

I både Hässleholms kommun och i Region Skåne så är medborgardialogen passivt, dvs. politiken och väljarna är ganska skilda åt vilket gör att vi ibland inte vet vad Ni väljare tycker om saker som vi ska fatta beslut om saker som i slutändan kommer påverka oss alla. Bristen på medborgardialog är något som vi måste ändra på, vi måste få veta vad Ni tycker om olika förslag och få reda på vilka förslag som ni tycker vi ska arbeta med. Att bedriva medborgardialog i kommun och region är politiska beslut som både ska finansieras och genomföras, däremot så kan varje enskild politiker kontakta väljare utan att det ska behövas ett politisk beslut för att göra det.

Nu innan höstterminen kommer igång på riktigt så vill jag be er som besöker min hemsida att göra er röst hörd om vad som vi politiker behöver arbeta med. Genom att svara på följande enkät (https://goo.gl/forms/Xhm5k4Y8DIh2y6Hr1) kan du hjälpa oss att styra de politiska diskussionerna som kommer föras under höstens möten. Oavsett om ni röstar på mig, moderaterna, alliansen eller om ni röstar på något annat parti så är jag säker på att ni har åsikter om vad som är viktigt, vad som är bra och vad som behöver göras bättre. Det är precis detta jag vill ta del av.

Stort tack för att ni tar er tid och svarar på enkäten. Under sensommaren och hösten så kommer jag att arbeta med både det som ni fyller i och alla andra idéer som har kläckts under sommaren.

Framtidens förtroendevald -18

Till hösten startar Göinge MUF en utbildning: Framtidens förtroendevald -18.

Såhär skriver Göinge MUF om sin utbildning:

Har du funderat på att engagera dig politiskt?

Eller har du varit engagerad tidigare och du tycker att det är dags igen?

Framtidens förtroendevald -18 är en utbildning som inte kräver några politiska förkunskaper. Utbildningen ger dig grundläggande förståelse kring politik med allt från ideologier och retorik till partiers uppbyggnad samt vad det innebär att vara politiker.

Vi söker dig som vill engagera dig och utvecklas genom vara med och ansvar för det samhälle vi lever i. Utbildningen riktar sig i första hand till dig som är boende i Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Perstorp, Klippan eller Örkelljunga samt är mellan 18-30 år vid valet 2018 (dvs. födda 1988-2000) då vår ambition är att få igenom ungdomslistor i samtliga kommuner i Göinge MUF:s verksamhetsområde (samma kommuner som ovan). 

Söker du till utbildningen ansöker du samtidigt om medlemskap i Göinge MUF.

Vill du veta mer om utbildningen och få reda på hur du söker?

Tryck på länken

Sista anmälningsdag är den 31/7.

 

Passa på och sök direkt!

1921155_490967184365357_6395359079112304099_o

 

600 ton Nöt-Crème

600 ton Nöt-Crème

Idag så har jag, tillsammans med riksdagsledamöterna Anette Åkesson och Maria Malmer Stenergard, oppositionsrådet i Hässleholms kommun Pär Palmgen samt fd. styrelseledamoten i Göinge MUF Tora Hammer, varit på verksamhetsbesök hos Printzells i Hässleholm. Printzells produkt är något som de flesta känner till och något som de flesta har en relation till: Nöt-Crème. Deras fabrik, som är belägen i Hässleholm, producerar flera olika sorters Nöt-Crème i olika former och tillsammans med deras 7 anställda så levererar de cirka 80.000 paket Nöt-Crème per år (motsvarande 600 ton).

Ett givande besök på en fin fabrik och arbetsgivare i Hässleholm, stort tack för att vi fick besöka er.
IMG_4344

Ovisshet hos Centerpartiet eller är de bara lättköpta?

Centerpartiet och deras lokala ordförande Lars Olsson har i dagarna gått ut med ett öppet brev om vad som hände på kommunfullmäktige den 9 maj, då Centerpartiet gick emot sin ideologi och röstade för en avveckling av LOV:en.

Lars Olsson hävdar att något gick fel, att informationen de fått hade varit felaktig och att ärendet var dåligt berett. Jag anser att det är fräckt från Centerpartiet att säga på detta sätt av flera olika anledningar.

Först och främst så sitter de i styrande position tillsammans med S, V och MP och de sitter på vice kommunstyrelseordförande posten, vilket gör att de har haft full insyn i ärendet.
För det andra så har Centerpartiet på nationell nivå arbetat hårt, tillsammans med Alliansen, för LOV och så sent som på Centerpartiets senaste partistämma yttrade de sig om hur viktigt det är med LOV.
För det tredje så hade Centerpartiet kunnat ajournera sig på kommunfullmäktiges sammanträde efter det att jag ifrågasatte hur de kunde svika sina vallöften på detta sätt, samt att jag läste upp vad som står om LOV på Centerpartiets hemsida.

Inom politik så finns där inget svart eller vitt, du kan ta ett steg till höger och ett steg till vänster om det är så att ditt val får dig närmre ditt mål. För oss flesta så är målet starkt förankrat med vår ideologi, var för mig mynnar ut i frihet, öppenhet och tolerans, men för Centerpartiet i Hässleholm, som har suttit vid makten i Hässleholms kommun sedan 1974, är det bevisligen något annat.

______________________________________________________________________________________________________________

Läs även vad Carolin Dahlman, ledare på Kristianstadsbladet, tycker i frågan: http://www.kristianstadsbladet.se/ledare/s-berovar-de-gamla-friheten-att-valja-hemtjanst/