-

Category Archives

2 Articles

Digital medborgardialog

Under sommaren så har politiken i både kommun och region haft sommaruppehåll, men nu i slutet på augusti så är det åter igen dags för kommunfullmäktige i Hässleholms kommun att starta höstens möten. Sommaren har bjudit på en del ledighet för oss alla, tid att kunna spendera på annat och gett oss möjlighet att ladda batterierna inför den mörkare tiden av året som vi har framför oss. Ledigheten från de kommunala och regionala uppdragen har gett mig möjlighet att tänka, skriva motioner och kläcka idéer som jag både kommer presentera här på hemsidan och som kommer skickas in till både kommunen och regionen.

I både Hässleholms kommun och i Region Skåne så är medborgardialogen passivt, dvs. politiken och väljarna är ganska skilda åt vilket gör att vi ibland inte vet vad Ni väljare tycker om saker som vi ska fatta beslut om saker som i slutändan kommer påverka oss alla. Bristen på medborgardialog är något som vi måste ändra på, vi måste få veta vad Ni tycker om olika förslag och få reda på vilka förslag som ni tycker vi ska arbeta med. Att bedriva medborgardialog i kommun och region är politiska beslut som både ska finansieras och genomföras, däremot så kan varje enskild politiker kontakta väljare utan att det ska behövas ett politisk beslut för att göra det.

Nu innan höstterminen kommer igång på riktigt så vill jag be er som besöker min hemsida att göra er röst hörd om vad som vi politiker behöver arbeta med. Genom att svara på följande enkät (https://goo.gl/forms/Xhm5k4Y8DIh2y6Hr1) kan du hjälpa oss att styra de politiska diskussionerna som kommer föras under höstens möten. Oavsett om ni röstar på mig, moderaterna, alliansen eller om ni röstar på något annat parti så är jag säker på att ni har åsikter om vad som är viktigt, vad som är bra och vad som behöver göras bättre. Det är precis detta jag vill ta del av.

Stort tack för att ni tar er tid och svarar på enkäten. Under sensommaren och hösten så kommer jag att arbeta med både det som ni fyller i och alla andra idéer som har kläckts under sommaren.

Svenskt näringslivs seminarium om integration

imageIntegrationen är en väldigt het fråga just nu. Hur ska vi integrera de nyanlända i arbetsmarknaden? Hur kan vi effektivisera valideringen av utländska utbildning?

 

Svenskt näringsliv har idag haft ett seminarium om den svenska integrationen med talare så som bland annat Tove Lifvendahl. Det är av största vikt att politiken och näringslivet sammarbetar på ett effektivt sätt för att integrationen ska fungerar så bra som möjligt.  Snabbare validering av utbildningar, SFI från dag ett och förändringar av LAS för att fler ska komma in på arbetsmarknaden och för att fler ska våga anställa är något som jag tycker är viktigt när det kommer till integration. Möjligheten att läsa SFI under helger, kvällar, på jobbet eller på distans är något som måste bli bättre. Politiken ska arbeta för att göra det lättare att integrera nyanlända på ett sätt som gynnar individen och som i sin tur kommer gynna samhället. Detta är jag säker på.