-

Category Archives

2 Articles

Inför utmaningsrätt i Hässleholms kommun

På kvällens kommunfullmäktige lämnade jag in en motion om att Hässleholms kommun ska införa utmaningsrätt i Hässleholms kommun där privata aktörer och personal som vill bedriva verksamheten på annat sätt ska få utmana kommunen på delar av den kommunala verksamheten. Genom att aktivt konkurrensutsätta oss själva kan vi säkerställa att kvalitén och nöjdheten på det som genomförs på kommuninvånarnas bekostnad ökar. Vi som kommun måste inse att vi kanske inte är de som kan genomföra allt vi gör så kostnadseffektivt och så bra som det är möjligt, och då vi förvaltar kommuninvånarnas pengar måste vi få ut så mycket för varje skattekrona som möjligt.

 

Med utmaningsrätt ökar kommuninvånarens valfrihet, vi får mer transparens av den kommunala verksamheten och vi kan få ut mer av våra skattemedel. Varför lägger jag då förslaget som en motion och inte driver igenom ärendet eftersom vi i Alliansen sitter med ordförandeklubborna? Jo då det är en så viktig fråga så det är kommunfullmäktige som bör ta beslutet samt att de rödgröna aktivt motarbeta alla förslag som innebär att någon annan kan bedriva vår verksamhet. I kommunfullmäktige har de rödgröna och framförallt inte Socialdemokraterna majoritet, något som de tyvärr har i styrelser och nämnder. Det är av största vikt att kommuninvånarna får ut vad de förtjänar av de kronor som de lägger på vårt gemensamma.

Läs motionen här.

#4 Kenny Hansson till kommunfullmäktige i Hässleholms kommun

Igår kväll så hade Moderaterna i Hässleholms kommun nomineringsstämma där valsedeln till kommunfullmäktige skulle fastställas. Under hösten 2017 har en nomineringskommitté arbetat med ett förslag till lista som igår skulle prövas av medlemmarna. När stämman var över stod det klart att medlemmarna ville att jag skulle flyttas upp 2 placeringar på listan och fastställa mitt namn som partiets 4:e namn på valsedeln till kommunfullmäktigevalet i september. Det är en oerhörd ära att få representera Moderaterna på denna plats och medlemmarnas förtroende värmer något enormt. Stort tack!

Samma kväll så avhölls kretsårsmöte för Moderaterna i Hässleholms kommun. Under verksamhetsåret 2017/2018 har jag varit kretsordförande och årsmötet beslutade, enhälligt i enlighet med valberedningens förslag, att ge mig förnyat förtroende som kretsordförande öven under kommande år. Även detta uppdrag är en stor ära att få inneha och jag är stolt över att årsmötet enhälligt valde att välja om mig. Efter gårdagens energiboost är jag enormt taggad för valrörelsen som kommer!

Den 9 september kommer ni alltså kunna kryssa mig:

  • Till Hässleholms kommunfullmäktige på plats 4 på Moderaternas ordinarielista eller plats 6 på Moderaternas ungdomslista
  • Till Regionfullmäktige i Skåne på plats 2 på Moderaternas ungdomslista
  • Till Riksdagen för Skånes Norra och Östra valkrets på plats 9

Med hopp om ditt förtroende i valet!