-

Kollektivtrafik i världsklass

 

Det skånska nätverket av räls och vägar är stort, och vi har många olika sorters kollektivtrafik för att du ska kunna ta dig från plats A till plats B så smidigt som möjligt. Trots att kollektivtrafiken enligt mig är väl fungerande anser jag att den borde förbättras ännu mer. Idag så är det många sträckor på den skånska järnvägen där det är enkelspårigt, vilket hindrar tågtrafiken att köra så optimalt som möjligt då de måste vänta på mötande tåg. Kollektivtrafiken ska vara så väl utvecklat så att vi väljer att låta bilen stå kvar hemma medan vi tar oss via tåg eller buss till bland annat utbildning, arbete och nära och kära. Kommunikationerna i Skåne är överlag bra och behöver finslipas för att bli perfekta, däremot finns det framför allt hinder för unga när det kommer till pendling över sundet. På öresundstågen i Skåne räknas du som ungdom fram tills dagen du fyller 20 år, men i Danmark så räknas du som ungdom fram tills du fyller 16 år. Vilka åldersgränser det är i Skåne och i Danmark hade inte varit en fråga för mig som skånsk politiker att diskutera om det inte hade varit så att när ungdomar ska ta tåget från Malmö över Öresundsbron till Köpenhamn så måste de köpa en vuxenbiljett då de räknas som vuxen under halva sträckan. Region Skåne borde komma överens med DSB om vilken åldersgräns som ska gälla över bron för att underlätta för som exempelvis arbets- och studiependlar över sundet.

Den skånska infrastrukturen är inte bara något som Skåne har nytta av, utan det är en nationell angelägenhet att se till så att tågtrafiken fungerar i Skåne. Det som importeras på järnväg från Europa passerar på ett eller annat sätt den skånska rälsen och det är av största vikt att säkerställa så att leveranserna kommer fram. Av den anledning behöver vi arbeta aktivt för att få till minst en ny fast förbindelse med Danmark över. För Hässleholms del innebär detta att kommunen förstärker positionen som en knutpunkt i Skåne och möjliggör för kommuninvånarna en större arbets- och studiemarknad.

Jag vill att:

  • Den skånska järnvägen byggs ut så att dubbelspår blir standard, med huvudfokus på Kristianstad-Helsingborg.image
  • Åldersgränsen över Öresundsbron ses över så att den är enhällig över hela bron, från Malmö C till København H
  • Pågatåg express och Expressbussar sätts in för att minska restiden från kust till kust
  • Fler förbindelser över Öresund byggs så att hela Öresund blir en tillgänglig arbets- och studiemarknad.
  • Självfinansieringen ökar så att den skattefinansierade delen av biljetten minskar.
  • Öka reklamannonseringen på våra tåg och bussar för att få in mer intäkter till kollektivtrafiken, och på så sätt minska biljettpriset.
  • Tidtabellerna förbättras så att väntetider på anslutande tåg minskar
  • Det införs nattringbussar och nattåg för att knyta ihop de skånska städerna även nattetid
  • Konkurrensutsätta kollektivtrafiken så att privata aktörer ska kunna trafikera befintliga och nya tåg- och busslinjer.