-

Säkerhet och försvar

Säkerhet och försvar är något som ständigt måste ses över och förbättras. Oroligheterna runt om i världen och de nya hot som finns mot Sverige gör att frågan har blommat upp på nytt. Inbördes krig i Ukraina och i Syrien, Rysslands militära upptrappning och ISIS framfarter är något som får oss i Sverige att se över hur vår militära förmåga ser ut, vad som måste förbättras och hur vi kan rikta våra insatser för att rädda liv. Redan nu har Sverige ett samarbete med försvarsalliansen NATO där vi deltar i vissa NATO-ledda insatser, men detta samarbetet borde enligt mig övergå till ett fullgott medlemskap. Den egna försvarsförmågan Sverige uppvisar är inte tillräckligt stark för att klara av om någon skulle attackera oss.

När det kommer till inrikessäkerhet och känslan av säkerhet som du och jag känner när vi vissats på offentliga platser är en oerhört viktig fråga. Övervakningskameror och ökad polisiär närvaro tror jag är en del av svaret vi söker för att vi ska kunna röra oss fritt i samhället utan att behöva känna en oroskänsla.

Jag vill att:

  • Sverige ska ansöka om ett fullgott medlemskap i försvarsalliansen NATO
  • Höja budgetanslaget till försvaret så att det motsvara NATO:s rekommendation om 2% av BNP
  • Öka antalet platser inom GMU så att fler som vill ska få möjligheten att gå utbildningen
  • Installera övervakningskameror på offentliga platser där människor är i rörelse både dagstid och nattetid
  • Fler poliser anställs, att polisernas grundlön generellt höjs så att antalet patrullerande poliser ökar