-

Studentbostäder i Hässleholm

Hässleholm är Skånes största järnvägsknutpunkt med över 10.000 resenärer om dagen och spår åt fem olika håll från stationen. Från Hässleholm kan du ta dig till både Växjö, Helsingborg och Köpenhamn på drygt en timmes tid, till Lund och Malmö på under en timme och till Kristianstad på 20 minuter. Samtliga av dessa orter har universitet eller högskolor som alla håller hög klass. För nya studenter i bland annat Lund och Växjö är det svårt att få tag på studentbostäder och de bostäder som finns att tillhandahålla är förhållandevis dyra. Hässleholm, med dess geografiska läge och transportmöjligheter, hade varit en perfekt ort för studenter att bosätta sig i, oavsett om de studerar i Kristianstad, Lund, Malmö, Köpenhamn, Helsingborg eller Växjö. Jag anser därför att Hässleholms kommun borde ta fram centrala och billiga tomter att bygga på så att privat aktörer ska kunna bygga centrala och billiga studentbostäder i Hässleholm.

Jag vill att:

  • Hässleholms kommun plockar fram centrala och billiga tomter i centrala Hässleholm och marknadsför dem på ett sådant sätt att privata aktörer vill bygga studentbostäder i Hässleholm