-

Vem är jag?

Jag, Kenny Hansson, är moderat kommun- och regionpolitiker sedan valet 2014 bosatt i Hässleholm. Mitt politiska intresse växte fram under mina tidiga tonår när jag bodde i Ballingslöv, en ort lite mer än en mil utanför Hässleholm. I valet 2010 tog jag steget in i politiken och moderaterna var det parti som delade mina hjärtefrågor och ideologiska grund. Infrastrukturfrågor växte snabbt fram under min uppväxt som en av de viktigaste frågorna för mig då vi i byn förlitade oss på att bussen gick i tid så att vi kunde handla, jobba, studera och besöka släkt och vänner inne i Hässleholm. Frågorna som väckte mitt engagemang är fortfarande mina största hjärtefrågor, något som har utvecklats från kollektivtrafik till att inkludera allt inom fysisk och digital infrastruktur. 

Sedan valet 2018 är jag en ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i regionfullmäktige samt ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Som 24-åring är jag ung men jag har redan 10 års erfarenhet av partipolitik, debatt, nämndsarbete och förhandlingar. Mitt politiska CV finner ni här och mitt arbetslivsmässiga CV finner ni här.