Miljönämndens ordförande Agne Nilsson (C) skrev idag att diktaturen var kommen till Hässleholms kommun då Alliansen la sitt förslag till ny politisk organisation. Agne skriver även i sin insändare att budgeten som nu ligger, dvs. Alliansens, saknar miljömål för kommunen och att det kommer bli svårt att bedriva någon politik i miljönämnden med pga detta.

Jag har redan skickat iväg ett svar till Agne då det han påstår är helt verklighetsfrånvänt. Förslaget som ligger från Alliansen är att nämnderna ska göras om så att det blir jämnt antal ledamöter och fördelningen ska bli 50% till Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet, 25% till Alliansen och 25% till Sverigedemokraterna och Folkets Väl. Detta innebär att de nya nämnderna inte har en klar majoritet utan det öppnar upp för förhandlingsmöjligheter i sakfrågor mellan alla 3 block.

I Alliansens budget fanns olika prioriterade områden och mål för att kommunen ska gå framåt. En vision som stod i budgeten var att Hässleholm ska ha ett starkt varumärke. Ett starkt varumärke får kommunen bland annat genom miljöarbetet och det är något som vi kommer fortsätta arbeta med.

Mitt svar till Agne Nilsson (C) finner ni här:

Miljönämndens ordförande Agne Nilsson (C) hävdar att en ny nämndsstruktur med jämnt antal ledamöter är att likställa med diktatur. Nilssons argument är att ordförande skulle ha utslagsrösten i det fall nämnden skulle få ett lika röstningsresultat. Alliansens förslag med att göra nämnderna jämna till antalet och fördela ledamöterna 50% till S+V+MP+C, 25% Alliansen och 25% till SD+FV öppnar upp möjligheterna för samtliga partier att förhandla över blockgränserna i olika sakfrågor. Det Nilsson hävdar, att detta skulle vara som en diktatur, är för mig helt verklighetsfrånvänt då det är en mycket mer demokratisk process än dagens. Om Nilsson är rädd för att ordförandes röst ska avgöra i varje fråga så vill jag påminna honom om hur han själv har det idag. Som ordförande i miljönämnden har Nilsson majoriteten med 5 av 9 ledamöter, och behöver därmed inte försöka förhandla med några andra. Vi värnar om demokratin och vi värnar om konstruktiva samtal i sakfrågor för att föra kommunen framåt, något som syns i vårt förslag till ny politisk organisation. I alliansens budget som vann i kommunfullmäktige i november så fanns där med målet att Hässleholm ska ha ett starkt varumärke. Miljöfrågorna är oerhört viktiga när det kommer till att stärka ens varumärke, och detta kommer Alliansens nya ordförande i Byggnadsnämnden/Miljönämnden arbeta med.

Kenny Hansson (M)
Kommunfullmäktigeledamot