På kvällens kommunfullmäktige lämnade jag in en motion om att Hässleholms kommun ska införa utmaningsrätt i Hässleholms kommun där privata aktörer och personal som vill bedriva verksamheten på annat sätt ska få utmana kommunen på delar av den kommunala verksamheten. Genom att aktivt konkurrensutsätta oss själva kan vi säkerställa att kvalitén och nöjdheten på det som genomförs på kommuninvånarnas bekostnad ökar. Vi som kommun måste inse att vi kanske inte är de som kan genomföra allt vi gör så kostnadseffektivt och så bra som det är möjligt, och då vi förvaltar kommuninvånarnas pengar måste vi få ut så mycket för varje skattekrona som möjligt.

 

Med utmaningsrätt ökar kommuninvånarens valfrihet, vi får mer transparens av den kommunala verksamheten och vi kan få ut mer av våra skattemedel. Varför lägger jag då förslaget som en motion och inte driver igenom ärendet eftersom vi i Alliansen sitter med ordförandeklubborna? Jo då det är en så viktig fråga så det är kommunfullmäktige som bör ta beslutet samt att de rödgröna aktivt motarbeta alla förslag som innebär att någon annan kan bedriva vår verksamhet. I kommunfullmäktige har de rödgröna och framförallt inte Socialdemokraterna majoritet, något som de tyvärr har i styrelser och nämnder. Det är av största vikt att kommuninvånarna får ut vad de förtjänar av de kronor som de lägger på vårt gemensamma.

Läs motionen här.